SOADomized.com Photo Gallery

The best System of a Down photo gallery on the net!


Danh sách album :: FAQ :: ??ng kư :: ??ng nh?p
Tác ph?m m?i :: Các ư ki?n m?i :: ???c xem nhi?u nh?t :: ???c ?ánh giá cao nh?t :: H́nh yêu thích :: T́m ki?m
Ch?n ngôn ng?:                                                                                  

Trang ch? > Magazine Scans
Metal Hammer I


133fd96b.jpe

Credit: darontotallyrocks

3 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 16 12, 2005

Metal Hammer II


metalhammer14xs.jpg

3 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 02 11, 2005

Revolver Magazine May 2008


revolver_vote_01.jpg

8 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 18 04, 2008

Revolver March 2008


rs_04SOADOMIZED.jpg

6 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 21 04, 2008

Revolver Magazine 2008


SCARSREV01.jpg

2 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 17 04, 2008

Billboard - March 2008


billboard01.jpg

3 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 21 04, 2008

Revolver September 2010


ih_scan_01.jpg

Credit: Christine

4 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 15 08, 2010

Revolver (Nov/Dec 2002)


revolver5.jpg

8 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 24 10, 2005

Kotori Magazine


k_00.jpg

Credit: Sugar

5 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 21 04, 2008

Revolver Magazine (May 2005)


revolver2_01~0.jpg

8 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 07 05, 2008

Metal Hammer 1999


MetalHammer1999_01.jpg

4 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Metal Hammer (September 2001)


mh1.jpg

5 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 26 04, 2008

Metal Hammer (May 2006)


mh_001~0.jpg

7 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 03 05, 2008

Metal Hammer - February 2008


metalhammer_01.jpg

3 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 21 04, 2008

Metal Edge - Jan/Feb 2008


metaledge_01.jpg

9 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 21 04, 2008

Guitar One Holiday 2005


13da1.jpg

Credit - SOADfans.de

7 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 22 11, 2005

Guitar One October 2001


GO-scan-01.jpg

9 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Canabis Culture (December 2006)


canabis01_soadfans.jpg

Credit: SOADFans.com

7 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Rock Sound (May 2005)


Rocksound1.jpg

6 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 24 10, 2005

Rock Sound (2005)


rocksound01~0.jpe

7 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 07 05, 2008

Outtakes


circusmag06.jpg

9 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 02 11, 2005

Alternative Press


ap01.jpg

2 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 05 12, 2005

Blender 2005


blenderouttake06.jpg

9 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Soundi


soundi_01.jpe

3 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 05 12, 2005

Rocksound 2008


rocksob_001.jpg

3 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 19 07, 2008

Wav Online 'Zine (May 2005)


wav01_soadomized.jpg

5 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 26 04, 2008

Big Cheese (May 2005)


bigcheese01.jpg

7 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 07 05, 2008

Kerrang! Magazine scans


sobkerrang_01.jpg

Scan credit: silver-ghost

3 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 16 04, 2008

Kerrang! January 9, 1999


KerrangJanuary91999-scan-001.jpg

4 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Kerrang! May 15, 1999


kerrang1999_001.jpg

5 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 30 05, 2010

Kerrang The Making of Sugar (April 17 1999)


scan0001-5.jpg

2 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 16 01, 2011

Kerrang Magazine (December 1998)


mag_kerrang_dec1998_03.jpg

9 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 16 01, 2011

Kerrang! June, 30 2001


KerrangJune302001-01.jpg

6 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Kerrang! March 12, 2005


KerrangMarch122005-scan-01.jpg

6 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Kerrang! May 14, 2005


KerrangMay142005-scan-01.jpg

6 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Kerrang! August 20, 2005


Kerrang2005-scan-01.jpg

7 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Kerrang! November 19, 2005


KerrangNovember2005-scan-01.jpg

5 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

Kerrang! August 02, 2008


kerrang_AUG_01.jpg

6 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 03 08, 2008

Kerrang! March 30, 2011


kerrang_03302011_01.jpg

4 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 30 03, 2011

BOOM Mag


BOOM-scan-01.jpg

7 tác ph?m, tác ph?m m?i nh?t ???c g?i vào 01 04, 2011

 

 
 

 
46 album trong 2 trang 1

B?n ?ă xem ch?a? - Magazine Scans

billboard02.jpg
MetalManiacsJune2000_05.jpg
revolver2_02~0.jpg
scarsunmarked.jpg
KerrangNovember2005-scan-01.jpg
drum-scan-008.jpg
mh_005~0.jpg
kotoridec07-0.jpg
MetalHammer1999_04.jpg
Rocksound1.jpg

Các tranh m?i - Magazine Scans

TotalGuitarJuly2005-scan-002.jpg
01 04, 2011
TotalGuitarJuly2005-scan-000.jpg
01 04, 2011
TotalGuitarJuly2005-scan-004.jpg
01 04, 2011
TotalGuitarJuly2005-scan-003.jpg
01 04, 2011
TotalGuitarJuly2005-scan-006.jpg
01 04, 2011
TotalGuitarJuly2005-scan-005.jpg
01 04, 2011
MetalManiacsJune2000_01.jpg
01 04, 2011
MetalManiacsJune2000_02.jpg
01 04, 2011
MetalManiacsJune2000_03.jpg
01 04, 2011
MetalManiacsJune2000_06.jpg
01 04, 2011